• Rodiný přístup

  Rodiný přístup

 • Teplo domova

  Teplo domova

 • Ráj pro houbaře

  Ráj pro houbaře

 • Sjezdovky na dosah

  Sjezdovky na dosah

 • Velké sportovní vyžití

  Velké sportovní vyžití

Tipy na výlet

Turistika po okolí

Výlet na pevnost Hanička

Rokytnice – Panské Pole 7  km, Panské Pole – Hanička  1,5 km

Pro milovníky opevnění doporučujeme navštívit dělostřeleckou pevnost Hanička, jeden z největší pevnostních systémů, který byl vybudován v letech 1936 – 1938 k obraně Československé republiky. V současné době je v majetku města Rokytnice v Orlických horách a v letních měsících je zpřístupněn veřejnosti. Na tento výlet se můžete vydat jak na kole tak automobilem. 
Trasa Rokytnice v O.h. – Panské Pole (parkoviště pro návštěvníky) – vzdálenost 7 km 
Z Rokytnice v O.h. se vydáte směrem na Bartošovice a dojedete na parkoviště na Panském Poli. Zde zaparkujete a po červené turistické značce ve směru Anenský vrch se vydejte pěšky ke vchodovému objektu pevnostii. Zhruba po 1,2 km je značená místní odbočka ke vchodovému areálu (vlevo), vpravo dojdete na povrchové objekty pevnosti. Prohlídka pevnosti trvá cca 1,5 hodiny a během ní navštívíte muzeum a projdete podzemní chodby pod jednotlivými objekty. Buďte připraveni na stálou teplotu v podzemí 8°C. Podrobné informace o Pevnosti Hanička naleznete na www.hanicka.cz

Turistika na Šerlichu

Rokytnice – Bartošovice – Neratov – Orlické Záhoří – Šerlich (p.auto, autobus) 36 km,
Šerlich – Bukačka – Šerlišský mlýn – Šerlich (p. pěší) 7 km 

Jednou variantou pro příjemné prožití pobytu v Orlických horách je pěší výlet po hřebeni Orlických hor. Tato trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi. Výchozím místem je Masarykova chata na Šerlichu. Cestu doporučujeme na Šerlich absolvovat autem nebo autobusem, využít můžete parkoviště nedaleko chaty při silnici na Orlické Záhoří. Aby pro vás byla i cesta na Šerlich zajímavá ,využijte výše navrhovanou trasu, kde budete obdivovat krásy přírody i místní kulturu života. Silnice od Bartošovic na Šerlich navíc lemuje česko-polskou hranici, kterou z části tvoří tok Divoké Orlice.. Za zastavení a prohlídku v průběhu trasy stojí určitě kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který prochází náročnou rekonstrukcí a je vyhledávaným poutním místem. 
Pod Masarykovou chatou na Šerlichu zaparkujete automobil. Vyjdete k Masarykově chatě, kde se nachází i hraniční přechod do Polska.Odtud půjdete směrem na Vrchmezí po červené turistické značce. Budete procházet přírodní rezervací Bukačka, která se nazývá botanickou zahradou
Orlických hor. Vyskytuje se zde řada chráněných a ohrožených druhů rostlin. Pralesovitý lesní porost můžete nalézt i v přírodní rezervaci Sedloňovský vrch. Na konci rezervace se dáte vlevo a sejdete na Šerlišský Mlýn. Je to ráj zejména pro děti a pokud si dáte vyhlášené borůvkové koláče, určitě budete spokojeni. Odtud pokračujete po modré turistické značce zpět na Masarykovu chatu na Šerlichu. Na této trase uvidíte nádhernou přírodu a výhledy do okolí, oceníte i nenáročnost trasy.

Kouzlo Zemské brány

Rokytnice – Bartošovice – Zemská brána 12 km,
Naučná stezka Zemská brána – Klášterec – Zemská brána (p. pěší) 7 km 

Další možností výletu je turistická procházka naučnou stezkou Zemská brána. Zemská brána se nachází asi 4 km za Bartošovicemi směrem České Petrovice. Parkoviště je přímo u historického mostu přes Divokou Orlici, který byl vybudován italskými dělníky v letech 1900 – 1903 a zrekonstruován, po ničivé povodni, v roce 2004. Balvanité řečiště Divoké Orlice, která v tomto místě proráží hřbet Orlických hor a vtéká do vnitrozemí Čech, je jedním z nejoblíbenějších míst turistů a návštěvnost je každoročně na Zemské bráně velká. Naučná stezka vede podél Divoké Orlice ke Klášterci nad Orlicí. Naleznete zde mnoho zajímavých míst, která mapují život v této oblasti a také nádhernou přírodu. Jedním z nejznámějších míst je Pašerácká lávka, která byla opravena po ničivé povodni a znovu zprovozněna v roce 2002 a také Ledřičkova skála. Ale vyprávět o tom nebudeme, protože tato místa umocní jejich návštěva a na stezce naleznete informační tabule s popisem zajímavých míst a úkazů. Pokud od našeho regionu očekáváte kouzelnou přírodu, zde ji určitě naleznete. Tato trasa je vhodná pro rodiny s dětmi.
Jenom vám ještě prozradíme, že Ledříček bývá nazýván Jánošíkem Orlických hor.

Rokytnice v O.h. – Pěticestí - Kunštátská kaple – Orl. Záhoří nebo Říčky

Autobusem na Panské Pole, po červené vystoupáme na rozcestí pod Anenským vrchem. 4,5 km Dál pak směr na Mezivrší a Pěticestí. 11,5km Ke Kunštátské kapli a zpět 13,5 km. Z Pěticestí můžeme sejít do Orlického Záhoří 19,5 km či Říček 19 km a využít autobusové spojení ( BUS ) zpět do Rokytnice v O.h.
Celou cestu budeme míjet předválečné opevnění z let 1936 – 1938 včetně známé dělostřelecké tvrze Hanička. 

Rokytnice v O.h. - Anenský vrch – Julinčino údolí

Autobusem vyjedeme na Panské Pole – Hanička, po červené na rozcestí pod Anenským vrchem 5 km. Výstup na Anenský vrch a zpět 5,5 km. Po modré dál do Říček 11 km a do Julinčina údolí 16 km. U kamenného mostu vpravo a po žluté zpět do Rokytnice v O.h 19,5 km celkem. 

Rokytnice v O.h. – Neratov (poutní místo)

Z Rokytnice po modré na Panské Pole – Hanička 5 km a dál po modré do Neratova (poutní místo - barokní kostel Panny Marie Nanebevzaté  - více na www.neratov.cz) 9 km. Nazpět buď autobusem nebo po stejné trase do Rokytnice v O.h.


Hrady a zámky

Hrad Litice

Gotický hrad Litice se poprvé připomíná roku 1304. Byl založen příslušníky rodu Drslaviců v souvislosti s kolonizací zdejšího kraje. Stojí na vrcholu mohutného skalnatého návrší, ze tří stran obtékaného Divokou Orlicí. Rozsáhlou přestavbu celého areálu, dokončenou v roce 1468, nechal provést tehdejší majitel Jiří z Poděbrad. Nově bylo postaveno zejména předhradí, neboli dolní hrad, nové brány a čtyřhranná pětipatrová věž. V době, kdy hrad patřil Pernštejnům, kteří zároveň vlastnili Potštejn, ztratily Litice význam. Potštejn se stal hlavním centrem pernštejnské državy a Litice sloužily již jen jako sídlo úředníků. 

V roce 1657 se hrad uvádí jako polozbořený. Nějaký čas sloužil ještě jako skladiště, rychle však podléhal zkáze. V roce 1776 Bubnové opravili jižní palác a věž, severní palác byl ponechán ve zříceninách. Rekonstrukci hlavních budov provedl až v letech 1933 - 35 Karel Parish, sídlící v nedalekém Žamberku. Při úpravách však byly zničeny některé architektonické prvky v paláci a věž byla necitlivě doplněna betonovou lávkou, schodištěm a betonovým šestým patrem s ochozem. V roce 1959 bylo betonové nejvyšší patro zakryto dřevěným obložením. 

V posledních desetiletích byl hrad postupně opravován a nedávno znovu zpřístupněn veřejnosti. Při prohlídce hradu můžeme shlédnout ukázky archeologických nálezů z 15. - 17. století, výstavu historických pohlednic a vystoupat do věže, odkud je nádherný rozhled. 

Vzdálenost od Rokytnice v Orl.h. 16 km 

www: www.hrad.litice.sweb.cz     

Hrad Podštejn

Hrad Potštejn byl založen rodem Drslaviců koncem 13. století na strmém kopci nad Divokou Orlicí. Již ve 14. století byl dobit a značně pobořen, brzy však obnoven a zaujímal zhruba prostory dnešního vnitřního hradu. 
V 15. století bylo v několika etapách zesíleno hradní opevnění, takže za Pernštejnů, kdy hrad plnil nejen funkci správního centra, ale také reprezentačního sídla významného rodu, byl hrad chráněn trojím okruhem hradeb. Poslední úpravy se prováděly za Hrzánů z Harasova na konci 16. století. 

Hrad byl opuštěn, začal postupně chátrat a od roku 1673 je uváděn již jako pustý. Zkázu hradu dovršil Antonín Harduval-Chamaré, který 38 let marně hledal v jeho prostorách ukrytý Mikulášův poklad, přičemž byla narušena statika hradu. Dnes je zřícenina hradu zpřístupněna veřejnosti. Kromě vstupní expozice můžeme obdivovat hradní architekturu a kapli sv. Jana Nepomuckého 

Vzdálenost od Rokytnice v Orl.h. 23 km 

www: www.hrad-potstejn.cz

Zámek Častolovice

Zámek Častolovice byl postaven v letech 1588 - 1615 za Jana Bedřicha z Oprštorfu na místě původní vodní tvrze v renesančním stylu. Rozsáhlá přestavba zámku proběhla již za pánů ze Šternberka v letech 1858 - 1874 ve stylu anglické tudorské gotiky. Druhá úprava, navracející sídlu renesanční charakter, byla realizována na počátku 20. století. 
Zámecká expozice je zařízena v různých stylech a připomíná dřívější obytnou část zámku. Vzácnou a rozsáhlou sbírku tvoří obrazy, které v průběhu více než 300 let nashromáždila rodina Šternberkových. Významnou součástí sbírky tvoří série portrétů českých králů a významných představitelů šternberského rodu. Krásný je rovněž rytířský sál, který je jedním z největších v českých zemích a korunuje mu malovaný renesanční strop se scenériemi ze Starého zákona. 

K zámku přiléhá anglický park s exotickými stromy, bílými daňky, pávi a ptačí voliérou. Pozornost vzbuzuje také zámecká růžová a vodní zahrada. 

Vzdálenost od Rokytnice v Orl.h. 25 km 

www: www.zamek-castolovice.cz

Zámek Opočno

Zámek v Opočně stojí na místě gotického strážního hradu z 11. století. Byl vystavěn Vilémem Trčkem z Lípy v letech 1560 - 1569 ve stylu renesance. Tak získala budova zámku pravidelný obdélníkový půdorys kolem vnitřního nádvoří. 
O několik let později se areál zámku rozšířil ještě o míčovnu a jednopatrový letohrádek spojený chodbou s kostelem a zámkem. Dalšími majiteli zámku byli italští Colloredové, kteří na konci 17. století, po požáru zámku, přistoupili k závažným stavebním úpravám ve stylu barokním. Mimo jiné bylo odstraněno sgrafito na fasádě, která dostala červený nátěr. Odtud pochází dlouho užívaný lidový název „Červený Opočeň“. V 19. století byla při klasicistních úpravách sňata věž a zbouráno jedno arkádové křídlo, čímž se nádvoří otevřelo do parku. 
V současné zámecké instalaci s dobově zařízenými interiéry jsou soustředěny rozsáhlé umělecké sbírky. K nejvýznamnějším z nich patří obrazárna, založená Františkem Gundakarem Colloredo-Mansfeldem a obsahuje vzácná díla italských, holandských a českých mistrů. Zámecká knihovna obsahuje v současné době na 12 000 svazků. Pozoruhodnou je rovněž mimořádně vzácná sbírka zbraní. 

K zámku přiléhá anglický park s vzácnými dřevinami, rybníčky a umělými vodopády a zámecká obora s muflony, daňky a jeleny Dybowského. 

Vzdálenost od Rokytnice v Orl.h. 39 km 

www:  www.zamek-opocno.cz

Zámek Doudleby

Zámek v Doudlebách nad Orlicí je kulturní památkou, která stojí v místě, kde již ve 13. století existovala středověká tvrz s hospodářským dvorem. Mikuláš z Bubna a Litic dal v roce 1588 vystavět lovecký zámek v renesančním stylu. V 17. století došlo nejprve k pozdně renesančním stavebním úpravám a později dostal zámek barokní ráz. Vnější ozdobou zámku je tzv. kobercová sgrafitová výzdoba. V hlavním sále zámku je vzácná stropní malba z řecké mytologie nazvaná „Čertova svatba“. V dalších místnostech jsou fresky z řecké a římské mytologie. Všechna tato výzdoba pochází právě z konce 17. století. Expozice zámku je věnována výstavě evropské tapiserii 16. - 18. století, výstavě renesančního nábytku, lovu a lovectví. 

V prostorách zámku se rovněž nachází První soukromé vojensko-historické muzeum. Stálou expozici představují uniformy, zbraně, výstroj, vyznamenání a dokumenty týkající se první a druhé světové války a vzniku samostatného Československa. 

Vzdálenost od Rokytnice v Orl.h. 23 km 

www: www.zamek-doudleby.cz

Zámek Kostelec nad Orlicí

Hrabě Josef Kinský si dal postavit v letech 1829-1833 na západním okraji města nové sídlo - empírový zámek. Zámek se řadí k nejhodnotnějším empírovým stavbám svého druhu u nás. Obklopuje ho rozsáhlý anglický park, se kterým tvoří harmonický a u nás ojedinělý komplex 

Kam na lyže

Běžecké trasy: http://www.czecot.cz/lyzovani/427_ski-areal-farak-rokytnice-v-orlickych-horach

Skiareály: http://www.orlickehory.net/aktuality/lyzovani.htm